top of page

Profighter,  çevre dostu biyolojik bir üründür. Bitki ve meyve ekstraktlarıyla spesifik mikroorganizmaların fermantasyonu sonucunda oluşan fermentlerden elde edilmiş olup, fungus ve bakterilere karşı mükemmel bir koruyucudur. Çok üstün koruyucu özelliği patojenlere karşı tek başına veya diğer kimyasallar ile kombine kullanımında mükemmel etkiye sahiptir.

 

Kullanım Şekli, Dozu ve Etkili Oduğu Hasatalıklar;
•Xanthomans-Campestris-PV Vesicatoria; Bakteriyel leke hastalığı; sebze ve meyvelerde 200-400 gr.
•Cornbacterium Michiganense; Bakteriyel solgun hastalığı;  domates vb. 200-350 gr.
•Pseudomonas Stringae; Bakteriyel acı benek hastalığı; sebze ve tahılgillerde 300-500 gr.
•Pseudomonas Corrugata; Bakteriyel kuru çürüklük hastalığı; sebze ve meyvecilikte 300-500 gr.
•Erninia Caratuvara; Vahşi yanıklık hastalığı; pamuk, sebze, meyvecilik, tahılgiller 300-600 gr.
•Pseudomonas Cubensis; Bakteriyel beneklik hastalığı; sebze, meyve ve pamuk 300-500 gr.
•Nematod; dekara 100 gr damlamadan uygulanır.

PROFIGHTER 1LT

320,00₺Fiyat
  • Uyarılar;  Bakteriyel hastalıkların doğrudan mücadelesinde son derece etki sağlamıştır. Bakırlı preparatlarla kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Alkali karakterli ürünlerle karıştırıldığı taktirde ürün etkisini azaltır.


    Etkili madde doğrudan bitki hücrelerine nüfuz ederek tüm bitki organlarına yayılır, düşük dozlarda daha etkilidir. Etken maddenin çiçeklenmeyi teşvik edici özelliği olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. eterli iriliğe ulaşmamış meyvelerde erken olgunlaşmayı engelleyerek homojen irilikte meyve hasatı sağlar. Meyvelerde raf ömrünü uzatmasının sebebi çürümeye sebep olan etmenleri yok etme özelliğidir. Profighter’in içeriğindeki etkili maddenin organik kısmı bitkilerin tüm organlarının (dal, yaprak, çiçek, kök) doğal metabolizmasında bulunan bir madde olduğundan bitkilerde fitotoksite (yan etki) göstermez, rezüdü (kalıntı) sorunu yoktur.


    Bitkilerde termojeniteyi  (ısı üretimi) arttırmak sureti ile tozlaşma ve döllenmenin etkinliğini yükseltir. Bitkilerde SAR aktivasyonunu tetikleyerek antimikrobiyal enzim üretimini sağlayan mekanizmaları etkin hale getirir. Dolayısıyla patojenlerin  (hastalık etmeni) gelişmesini önleyici proteinlerin bitki bünyesinde yüksek düzeyde üretilmesini sağlar. Bu protein ve enzimler herhangi bir fungus (mantar), virüs ve zararlı böcek saldırılarına karşı bitkileri sürekli dirençli durumda hazır tutarak korur. Yüksek sıcaklıklarda ve düşük sıcaklıklarda bitkilerdeki bu savunma mekanizması (SAR aktivasyonu) etkinliği daha hızlı azalır. Bu gibi durumlarda Profighter uygulamsı daha çok önem kazanır.  Çünki aynı uyarıcı etkiyi (SAR aktivasyonu) tetikleyerek bitkilerin yüksek ve düşük sıcaklıklarda da savunma mekanizmalarını sürekli aktif tutar. Bitkilerin mantari enfeksiyonlara karşı farklı bir savunma mekanizması; hastalık etmenlerinin temas ettiği bölgelerde geçici olarak hızlı bir şekilde hidrojen peroksit oluşumu ve yoğunlaşması sağlayarak bölgeyi dezenfekte etmesidir. Profighter uygulamsı hidrojen peroksiti yıkan (parçalayan) enzimin katalik etkisini bloke ederek hidrojen peroksit üretiminin daha uzun süre devam etmesini sağlar. Sonuç olarak mantari enfeksiyonlara karşı bitkiler daha dirençli olur. Çeliklerde köklenmeyi hızlandırarak köklenmiş çelik sayısında ve köklenmiş çeliklerdeki kök miktarında ve uzunluklarında gözle görülür ölçüde artış sağlar. Odunsu ve yeşil çeliklerde ayrıca fide ve fidanlarda da aynı etkiyi gösterir. Bitkilerde çok yüksek verim kayıplarına sebep olan toprak altı zararlılarına karşı Profighter uygulaması hem bitkinin direnç göstermesini tetikler, hem de bu zararlıların çoğalmasını baskı altında tutarak verim kayıplarını engellemiş olur. Bitkisel üretimde kullanılan büyüme düzenleyici etkin maddelerle (IAA, IBA, NAA) sıvı ve katı gübrelerle birlikte kullanılabilir. İçerdiği komplex bakır iyonlarından dolayı zirai mücadele ilaçlarıyla karıştırılması uygun değildir. Profighter içerdiği komplex bakır iyonları sayesinde ikincil etki olarak mantari ve bakteri kaynaklı hastalıklara da doğrudan etkilidir. (karaleke, yaprak kıvırcıklığı, cep hastalığı, karazenk, uç kurutan, mildiyö, antraknoz, erken yaparak yanıklığı, halkalıleke hastalığı vb.)

bottom of page